Välkommen till Kielistigen!

Välkommen – Tervetuloa!

På denna hemsida hittar du information om Kielistigen i Nykarleby.

Du kan:

  • ta reda på Vad Kielistigen i Nykarleby egentligen är
  • under Aktuellt läsa vad som händer inom Kielistigen-projektet just nu
  • ta del av den Didaktiska planen. Vi har utarbetat en lärarhandledning som ger hjälp och tips för att inspirera och motivera barnen till att vilja lyssna, diskutera, förstå och få lust att lära sig mera finska.
  • under fliken Material hitta passande finskspråkigt nätmaterial för olika aktiviteter och i olika teman.

Kielistigen har som mål att skapa en positiv attityd till finska språket!

Välillä siis suomeksi!